Hur är det att bo och leva nära en stor musikfestival?

Musikfestivaler är ett kulturellt fenomen som i regel förknippas med ungdomar, fest och bohemiska livsstilar. Ofta är de påkostade tillställningar som tar i anspråk stora områden. Med detta följer naturligtvis en hel del stök, ifråga om nedskräpning såväl som höga ljudnivåer. Av den anledningen skulle naturligtvis många dra sig för att bo nära en stor musikfestival. Likaså mottas nyheten att en större festival ska anordnas i närområdet sällan med entusiasm. Särskilt bland människor som sällan eller aldrig själva besöker en festival förknippas tillställningarna med fylla, stökiga ungdomar och omfattande nedsmutsning. Men är det verkligen så illa? Eller handlar dessa farhågor mest om äldre människors fördomsfulla syn på ungdomskulturen? En sak att ta i beaktande när du hör talas om att en större festival är på väg, är att sådana tillställningar är tillståndspliktiga. Förväntas de bli verkligt stökiga kommer de således inte kunna förläggas i närheten av bostadsområden. Dessutom kan festivaler fortlöpa under betydligt mer städade omständigheter än många tror.

Även festivaler ställer krav på vardagsliv

De mest kända festivalerna som Roskilde och Hultsfred är och var tillställningar som pågick under flera dagar. Således bor mängder av festivalbesökarna på festivalområdet under spartanska former. Tält är normen och faciliteter som toaletter är i regel improviserade. Eftersom en så stor andel av festivalpubliken är mer eller mindre bofast på festivalområdet blir det naturligt att vardagen sker även inne på festivaler. Det är alltså inte ett ständigt festande, i motsats till många fördomar. Vardagliga sysslor som att sköta hygienen och skaffa mat måste genomföras. Även om umgänget festivalbesökarna emellan kan vara präglat av alkohol, god stämning och festligheter under många timmar, måste även mer avslappnade umgängesformer och tidsfördriv ske. En tradition på Hultsfredsfestivalen var exempelvis att gå och bada i den närliggande sjön Hulingen. Även andra aspekter av vardagen måste fortlöpa som normalt för de deltagare som spenderar ett antal dagar på en festival. Kontakten med familj och vänner är ett exempel på sådana. Särskilt eftersom så många festivalbesökare är ungdomar spenderas en hel del tid åt att vara i kontakt med föräldrar och vänner från hemorten.

En åker blir en by för några dagar

Stora festivaler förläggs i regel av praktiska skäl till platser där inte mycket annat finns. Som i fallet Roskildefestivalen förvandlas en tom, lerig åker under ett antal dagar till en samlingsplats för tusentals människor. De umgås och bor på vad som i princip är en stor åker. Under festivalen förvandlas denna annars öde plats till en mindre by. Tälten blir veritabla uterum och används som allt från sovrum till salonger och vardagsrum, beroende på vilket behov som finns för stunden. Ofta medför dessa tillfälliga byar även att lokala ekonomier och marknader bildas. Eftersom festivalområdet är avgränsat och förhållandevis öde, kan det vara svårt att snabbt och smidigt få tag på de förnödenheter man behöver utan att resa en sträcka. Då blir det naturligtvis enklare att handla av andra festivalbesökare. På så sätt uppstår spontan handel och byteshandel vilket ytterligare förstärker gemenskapen och känslan av att man tillsammans skapar ett tillfälligt samhälle. För många skänker detta festivalupplevelsen en extra dimension.