Vad tycker besökare och andra om festivalen?

Att hålla i en festival kräver en hel del arbete, och dessutom måste man ta ansvar för både positiva och negativa åsikter. Men hur kan man ta reda på vad festivalens besökare och flera andra egentligen tycker om den festival som nyligen har hållits? Här ger vi ett par tips på saker som kan vara bra att titta på.

Ta reda på besökarnas åsikter

Genom att använda praktiska enkätverktyg kan man enkelt ta reda på vilka åsikter besökaren har om festivalen. Man kan skicka ut en länk till enkäten via mail, eller så ställer man upp datorer vid utgången till festivalen som gästerna kan låna. Det är viktigt att ge enkäten ett övergripande innehåll men det ska inte ta mer än några minuter att svara på frågorna. Tänk också på att frågorna inte ska vara allt för personliga. Det ska inte gå att läsa ut vem besökaren är genom svaren.

Är omgivningens åsikter viktiga?

Att ta reda på omgivningen åsikter kan låta konstigt. Om boende i närheten inte går på festivalen ska de inte få lämna sina åsikter tycker vissa. Men just det här kan vara ett smart drag av festivalledningen. Det är nämligen ofta som så att de grannar som får komma till tals kan vara lite mer toleranta om festivalen någon gång skulle störa lite. Dessutom får man genom att fråga veta om grannarna faktiskt störs eller inte.

Olika sätt att se nöjdhet

Förutom enkäter kan man också se gästernas nöjdhet genom antalet sålda biljetter. Om flera personer återkommer varje år, eller om besöksantalet vid varje festival är stort kan man räkna med att festivalen är bra. I regel publicerar olika tidningar också recensioner om festivalerna, och även där får man en bild över hur bra festivalen är.

Hantera missnöje

Att hantera missnöje är en del av att vara festivalledning. Det kan handla om biljettköpare som vill ha pengarna tillbaka, om personer som inte anser att festivalen uppfyllde deras förväntningar och mycket annat. Man kan också behöva ta hand om eventuella grannars missnöje.

Att hantera missnöje är inte alltid så lätt men man måste göra det. Man kan antingen välja att bara okeja missnöjet och sedan lägga det bakom sig. Man kan också ge svar på tal och i andra fall får man säga till på skarpen att kritiken inte är okej.